Het eerste onderzoek en de eerste behandeling.

Bij uw eerste consult in Chiropractie Rugkliniek Heerlen, kunt u het volgende verwachten:

Vragenlijst

.
U vult eerst een vragenlijst voor ons in. Deze kunt u op uw gemak ook al van tevoren thuis invullen (download vragenlijst), en meenemen bij het eerste bezoek.

Anamnese

.
Onder anamnese wordt het eerste gesprek verstaan: aan de hand van het ingevulde vragenformulier en door het stellen van aanvullende vragen krijgt de chiropractor een zo goed mogelijk beeld van de klachten. Ook zal er gevraagd worden naar vroegere klachten, eventuele ongevallen of (familie)ziektes en de algehele gezondheidstoestand.

Onderzoek

.
Na de anamnese volgt het lichamelijk onderzoek, zodat de chiropractor kan bepalen wat u mankeert. De nadruk van dit onderzoek ligt op het bewegingsapparaat en de ruggengraat.

Röntgenonderzoek.
Indien nodig, kunnen reeds gemaakte röntgenfoto’s, MRI-scans of CT-scans opgevraagd worden, of in samenwerking met uw huisarts nieuwe gemaakt. Het is meestal niet noodzakelijk om foto’s te maken om een juiste beeld en diagnose te stellen; hiertoe besluit de chiropractor.

Evaluatie.
Nadat de chiropractor door middel van de anamnese en de onderzoeken een diagnose heeft kunnen stellen, legt hij/zij u de problemen zo goed en duidelijk mogelijk uit. Het plan van aanpak en behandelplan worden vervolgens gezamenlijk besproken. Indien er wordt geconcludeerd dat u te helpen bent, wordt de eerste behandeling al uitgevoerd tijdens dit eerste bezoek. Doorverwijzing vindt plaats als de klachten niet door de chiropractor verholpen kunnen worden.

Schriftelijke informatie.
Tevens geven we u de verkregen informatie ook schriftelijk mee naar huis, zodat u deze nog eens rustig kunt nalezen.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen