De studie Chiropractie.

De studie Chiropractie leidt op in een medische tak van de wetenschap, die meer dan 100 jaar bestaat. De opleiding is een 5 tot 6-jarige, full time universitaire dagopleiding en kan o.a. gevolgd worden in Australië, Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Japan, Korea, Noorwegen, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitserland. Om tot deze universiteiten te worden toegelaten is een VWO-opleiding met exacte vakken een minimale vereiste.
Er zijn in de wereld ca. 100.000 chiropractoren, waarvan ca. 400 in Nederland. In Nederland is het beroep nog niet wettelijk erkend en beschermd. Dit houdt in dat iedereen vrij is om zich chiropractor te noemen. Het lidmaatschap van de SCN of de SNRC garandeert u echter dat uw chiropractor de juiste opleiding gevolgd heeft.

Vergelijking studie Chiropractie en Geneeskunde

.
Onderstaand volgt een globale vergelijking tussen de 4-5-jarige studie Chiropractie (exclusief het stagejaar) in Engeland, met de studie Geneeskunde in Nederland. Studie-uren buiten de college- en stage-uren zijn buiten beschouwing gelaten.

Chiropractie Geneeskunde
350 Anatomie (in- en uitwendige bouw) en Embryologie 165
320 Fysiologie (functieleer) 175
100 Pathologie (ziekteleer) 100
75 Scheikunde 80
40 Celbiologie en Microbiologie 50
75 Neurologie (zenuwleer) 50
220 Radiodiagnostiek (röntgenfoto’s) 10
50 Voeding 5
80 Communicatie 80
20 Dermatologie 20
30 Filosofie / Medische ethiek 30
50 Gynaecologie / Verloskunde 55
35 Kindergeneeskunde 50
1530 Niet te vergelijken vakken 1215
2850 Praktijk / Stage / Co-schappen 3600
Eindtotaal aantal uren:
5820 5790

 

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen