Heupklachten .

Ik, Jo Aelmans, 52 jaar oud, ben van mening dat chiropractie een niet te missen schakel is in de geneeskunde.

Als actief fietser ben ik anderhalf jaar geleden in aanraking gekomen met chiropractie.
Zonder chiropractie zou ik wellicht niet meer kunnen fietsen op het huidige niveau. Fietsen is voor mij de uitlaatklep en ik vind hier mijn geestelijke ontspanning. Zeker na de periode waarbij ik thuis was t.g.v. een burn-out.

Hier mijn verhaal:
Vier jaar geleden kreeg ik klachten aan de linkerheup. Op advies van de huisarts ben ik in behandeling gegaan bij de fysiotherapeut. Constatering: heupgewricht geen probleem. De klachten verdwenen, echter maar voor korte tijd.
In deze periode zijn ook foto’s gemaakt van het heupgewricht en wervelkolom. Constatering: Alles oké met wervelkom en heupgewricht.
Nadien ben ik overgestapt naar een andere fysiotherapeut. Constatering: heupgewricht staat verdraaid t.o.v. de wervelkolom (links naar achteren). Door correctie, rechtzetten van heupgewricht, zijn klachten verholpen, maar bleven met een frequentie van 4-5 weken terug komen. M.a.w. telkens corrigeren van heupgewicht.
Bij de overstap naar een andere fysiotherapeut in dezelfde praktijk werd naast het telkens corrigeren ook aandacht besteed aan het masseren van bilspieren en aansterken van de rugspieren.
De klachten werden steeds heftiger. Het plezier aan fietsen was al lang verdwenen.
Besloten werd om de behandeling te verplaatsen naar chiropractie.
Tijdens het intake onderzoek bleek dat:
– op de foto’s duidelijk is te zien dat het onderste deel van de wervelkolom verdraaid staat. M.a.w. het is logisch dat het heupgewricht telkens scheef gaat staan.
– de wervelkom op 2 plaatsen vast zit. In het bekken en halfweg de wervelkolom.

Tijdens de behandeling (±10 keren) werden de vastzittende gedeelten losgemaakt en de heup komt hierdoor weer goed te staan t.o.v. de wervelkolom. Het fietsen gaat weer een stuk beter. Wat nog problemen geeft zijn de spieren rondom de wervelkolom (onderrug en middenrug).
In overleg werd besloten om z.s.m. te beginnen met sportmassage. Tijdens één periode hebben dus zowel chiropractie als sportmassage behandelingen plaatsgevonden.
Geleidelijk zijn de behandelingen chiropractie afgenomen tot op onderhoudbasis (1 x per 3 maanden). De sportmassage heeft nog ½ jaar plaatsgevonden voordat uiteindelijk alle klachten zijn verholpen.
Zonder enige beperking heb ik in september de Mont Ventoux bedwongen. M.a.w. het fietsplezier is weer volledig terug.

Conclusie:
In de schakel: ziekenhuis/huisarts – fysiotherapeut – sportmassage ontbreekt gewoon de chiropractie. Alles is te herleiden naar de wervelkolom en chiropractie is hier de deskundige. Duidelijk is mij geworden dat bij een blessure meerdere schakels vaak noodzakelijk zijn. Ieder op zijn eigen vakgebied maar wel in samenwerking.

Met dank aan dhr. M. Zvekich van Chiropractie Rugkliniek Heerlen

Jo Aelmans

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

“Door de rug gegaan” of “spit” (J. Janssen)

Ik ben nu 61 jaar en reeds meer dan 10 jaar in behandeling bij de…

Lees meer

Progressieve rugklachten. (Jacques Defauwes)

Ik ben Jacques Defauwes, ben geboren in december 1953 en getogen in Sibbe. Ik ben…

Lees meer

Vergroeiing in het bekken en rugklachten. (Desiree Hupperetz)

Mijn werk als (toen) ziekenverzorgde op een afdeling voor demente ouderen vergde veel lichamelijke inspanning….

Lees meer
meer verhalen
© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen