Rugklachten en hoofdpijn.

Ruim 15 jaar geleden zijn mijn rugklachten begonnen, ik had veel pijn in mijn onderrug en vaak hoofdpijn. Mijn huisarts was in eerste instantie van mening dat dit in hoofdzaak door stress op het werk veroorzaakt werd en schreef voor mijn rug pijnstillers voor. Echter de klachten bleven en na ruim 1 jaar van ups en downs werd ik naar de fysiotherapeut verwezen. Echter na een half jaar bleven de klachten en kwam ik met de fysiotherapeute tot de conclusie dat verdere behandeling geen nut had. Na overleg tussen mij en de fysiotherapeut en mijn huisarts werd ik in 1989 verwezen naar de Rugkliniek te Heerlen. Wat ik bijzonder prettig vond was dat men na een intakegesprek niet meteen met de therapie begon maar tevoren ook röntgenfoto’s maakte. Ik had het gevoel dat men op deze wijze zeer goed kon constateren wat de oorzaak van mijn klachten was en niet alleen zoals bij de fysiotherapie alleen middels lichamelijk onderzoek.

Na onderzoek en bekijken van de foto’s bleek mijn ruggewervel niet recht te zijn maar meer een S-vorm te hebben. Mijn eerste behandelingen waren best gevoelig, echter na enkele weken voelde ik een duidelijke verbetering en werden mijn klachten steeds minder. Na enkele maanden waren mijn klachten verdwenen, echter werd mij geadviseerd toch nog regelmatig een behandeling te ondergaan, hetgeen ook gebeurd is. Op deze wijze heb ik mij een aantal jaren goed kunnen helpen en kon ondanks mijn zwakke plekken in mijn rug toch diverse werkzaamheden als tuinieren etc. blijven uitvoeren.

Echter, in 1995 begonnen de klachten weer en van dien aard dat ik toch weer naar de huisarts ben gegaan. Na onderzoek verwees deze mij naar het ziekenhuis in Maastricht en gaf mij het advies de behandeling bij de chiropractor tijdelijk te stoppen. Heden vraag ik mij af of dit een goed advies geweest is. Echter de pijnen waren op dat moment van dien aard dat ik zijn advies opvolgde en voor onderzoek naar het ziekenhuis ging. Na onderzoek en een scan constateerde de neuroloog dat ik een zwakke plek (geboorte afwijking) en een dubbele hernia in de onderste ruggewervels had. Zijn advies was, mede aangezien de hernia goed te opereren was, mij te laten opereren.

In augustus 1995 ben ik toen geopereerd. Na de operatie waren de klachten in mijn rug en benen verdwenen maar in mijn linker voet bleef een vreemd gevoel. Volgens de artsen zou dit spoedig weggaan. Bij de controles heb ik nog aangegeven dat mijn voet nog steeds gevoelig was als ik hem belastte. Ik werd toen geadviseerd Mensendiecktherapie te gaan volgen, en dat ik zeer waarschijnlijk hiermee moest leren leven. In 1996 heb ik een aantal maanden Mensendiecktherapie gevolgd. Met veel oefeningen en houdingtherapie heb ik wel geleerd mijn rug op de juiste wijze te gebruiken echter de voetklachten zijn wel verminderd, maar bij zware belasting nog steeds aanwezig.

Hoewel de klachten minder waren, bleef ik last van mijn rug hebben en heb ik in juni 1996 de behandelingen bij de chiropractor weer hervat. In eerste instantie met 2 behandelingen per week afbouwend naar één per week daarna één per maand. In augustus was de frequentie weer teruggebracht naar één behandeling per kwartaal. Dit is goed gegaan tot begin 1998. Plotseling werden de klachten weer van dien aard dat ik weer pijnstillers moest gaan slikken. Mijn huisarts, inmiddels een nieuwe, stuurde mij omdat de klachten bleven naar de neuroloog voor verder onderzoek. Na onderzoek en een scan bleek ik wederom een nieuwe hernia boven de eerdere hernia te hebben. Echter gezien de ervaringen van de vorige operatie en het advies van de neuroloog heb ik mij niet laten opereren.

De fout die ik heb gemaakt is dat als het goed gaat de animo voor het doen van de oefeningen en een bezoek bij de chiropractor verdwijnt, vooral als de klachten wegblijven en je in verhouding veel kan doen zonder pijn te hebben. Echter de klachten kwamen dan geleidelijk weer terug en in 1999 heb ik besloten toch weer mijn behandelingen bij de chiropractor te hervatten. Tot heden heb ik regelmatig een behandeling door de chiropractor. Mijn ervaringen uit deze afgelopen 13 jaar zijn toch dat ik door een regelmatige behandeling bij de chiropractor mijn klachten onder controle kan houden. Weliswaar moet ik zo nu en dan een aantal extra behandelingen invoegen maar deze zijn in het algemeen nodig als ikzelf de fout inga door verkeerd te bukken, te tillen of andere bewegingen maak waarbij mijn rug verkeerd belast wordt.

Ad Heussen

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen