Chiropractische behandeling bij Whiplash.

Chiropractische behandeling bij chronische whiplash klachten

43% van de patiënten die ten gevolge van een ongeval een whiplash hebben opgelopen ondervindt langdurige klachten. Naar aanleiding hiervan heeft een studie plaatsgevonden naar de effecten van chiropractische behandelingen bij een groep van 28 patiënten met chronische whiplash klachten. Bij 26 van deze patiënten (= 93%) werden ten gevolge van deze behandelingen vooruitgang geconstateerd.

Introductie
Bij een whiplashsyndroom worden symptomen geconstateerd die het gevolg zijn van beschadigingen aan de weke delen van de nek. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat 43% van alle patiënten met whiplash letsel, langdurige klachten houden. Als deze klachten 3 maanden na het ongeval nog aanwezig zijn, is de kans groot dat de klachten van blijvende aard worden.
Gedurende een periode van 2 jaar, van mei 1993 tot april 1995, werden de bevindingen zowel voor als na de behandelingen gevolgd, waarbij niet bekend was of de patiënt een chiropractische behandeling kreeg of een operatieve ingreep. Wat betreft de patienten die chiropractische behandelingen kregen, deze vonden plaats, gemiddeld 15,5 maanden na het ongeval. Aan de chiropractoren werden bij de intake klachten als nekpijn (82%) en stijfheid (36%) doorgegeven. Overige klachten waren hoofdpijn, schouder-, arm- en rugpijn.

De patiënten werden ingedeeld in 4 categorieën waarvan de informatie werd genoteerd zowel voor als na de behandeling: Groep A = geen symptomen; Groep B = milde vervelende pijn, geen pijnstillers nodig; Groep C = indringende pijn, storend bij werk en andere activiteiten; Groep D = Invalidiserende pijn, baan verloren en constant afhankelijk van medicijnen.

Resultaten: bij 26 (93%) van de patiënten werd een verbetering geconstateerd; 16 patiënten gingen één symptoomgroep vooruit en 10 patiënten gingen 2 symptoomgroepen vooruit.

Discussie:
Een whiplash heeft langdurige klachten tot gevolg, waarvoor de reguliere geneeskunde nog geen oplossing of succesvolle behandelmethode heeft gevonden. Uit onderzoek is ook gebleken dat chiropractische behandelingen meer succes hadden dan reguliere behandelingen met betrekking tot lage rugpijn. De resultaten van deze studie, geven aan dat dit ook het geval is bij 93% van de patiënten die chiropractische behandelingen krijgen voor chronische whiplashklachten.

Injury, vol. 27, No. 9, 643-645, 1996. Jenny Langworthy, Research Officer, Anglo-EuropeanCollege of Chiropractic. Great Britain.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen