Verhoogd hart- en vaatrisico voor vrouwen bij gebruik van calcium-supplementen.

Een onderzoek uit Nieuw-Zeeland onder 1.471 vrouwen, gepubliceerd in januari 2008 in de BMJ (British Medical Journal) toonde aan dat postmenopauzale vrouwen die calcium-supplementen slikten, een verhoogd risico op hart- of vaatkwaaltjes hadden.

Wij hebben ons in dit onderzoek verdiept, omdat we ook in Chiropractie Rugkliniek Heerlen calcium-supplementen adviseren om botontkalking tegen te gaan.

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van calciumcitraat. Er wordt in het onderzoek tevens gemeld dat patiënten vaak last van constipatie hadden bij gebruik van deze supplementen. Dit omdat calciumcitraat (en calciumcarbonaat) minder goed oplossen en opgenomen worden dan de calciumhydroxapatite die wij in onze kliniek verkopen. Hoe minder goed het calcium wordt afgebroken, hoe groter de kans dat dit zich als afvalstof in het lichaam afzet, dus ook tegen de wanden van de bloedvaten.

In het onderzoek werd er verder een hoeveelheid van 1000 mg per dag toebedeeld, terwijl wij een maximum van 405 mg per dag adviseren.
Bovendien was in de onderzoekgroep, die uit een statistisch kleine groep bestond, de leeftijd wel erg hoog (10% boven de 80 jaar). Dit is van belang omdat hoe ouder, hoe groter de kans op nierproblemen. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat dit een oorzaak kan zijn voor verhoogd risico.

Een veel groter onderzoek, gepubliceerd in 2007 in Circulation, gedaan onder 36.000 vrouwen, liet geen verhoogd risico op hart- en bloedvaten-problemen zien. Deze vrouwen werden zeven jaar lang gecontroleerd. De gemiddelde leeftijd in deze groep was echter 63 jaar, deelnemers waren zwaarder en ze namen zelfs een hogere dosering calcium in.

Het onderzoek laat dus niet zien dat gebruik van calcium een verhoogde kans op vaatproblemen geeft. Wel suggereert het dat dit gebruik, onder bepaalde omstandigheden, zoals hogere leeftijd en nierafwijkingen, een verhoogd risico met zich mee kan brengen.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen