Het effect van Chiropractie op oxidatieve stress en DNA-herstel.

Er is toenemend bewijs dat de zorg die door chiropractoren geboden wordt, de gezondheidszorgkosten kan verlagen en de kwaliteit van leven voor de patiënt verhoogt. Tot voor kort was er echter weinig over bekend hoe Chiropractie de biologische processen op cellulair niveau beïnvloedt.

In een studie, gepubliceerd in de Journal of Vertebral Subluxation Research (JVSR; http://www.jvsr.com), ontdekten chiropractoren, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Lund, dat Chiropractie invloed kan hebben op de basale fysiologische processen die te maken hebben met oxidatieve stress en DNA-herstel. Deze bevindingen geven een wetenschappelijke verklaring voor de positieve gezondheidsvoordelen die door Chiropractie-patiënten wordt ervaren.

De onderzoekers maten de serum thiol niveaus bij 21 patiënten die een korte tijd onder behandeling waren en 25 patiënten die langere tijd chiropractische behandeling hadden ondergaan. De resultaten werden vergeleken met de uitkomsten van een niet door chiropractoren behandelde groep van 30 personen. De groep met langtijdse chiropractische zorg, gedurende twee of meer jaren, vertoonde herstel tot de normale fysiologische staat, ongeacht leeftijd, sexe of gebruik van voedingssupplementen. Symptoomvrije of patiënten met chiropractische zorg, lieten hogere serum thiols zien dan patiënten met een actieve ziekte en produceerden waarden die hoger lagen dan het normale welzijnsniveau.

Serum thiols zijn primaire anti-oxidanten en worden gebruikt als maatstaf voor de status van de menselijke gezondheid. De test voorzag in een schatting van DNA-herstel door enzymenactiviteit die in verhouding staat tot levensduur en veroudering.

Dr. Christopher Kent, een van de auteurs, verklaart “tijdens ons leven ervaren we fysieke, chemische en emotionele stress. Deze vormen van stress hebben invloed op ons zenuwstelsel. We nemen aan dat deze storingen van de zenuwfuncties invloed kunnen hebben op oxidatieve stress en DNA-herstel op celniveau.”

“Oxidatieve stress genereert metabolische vrije radicalen, momenteel een op brede schaal aanvaarde theorie over hoe we ouder worden en ziektes ontwikkelen,” gaat Kent verder. “Oxidatieve stress resulteert in DNA-beschadiging en houdt DNA-herstel tegen. DNA-herstel is het mechanisme dat de schade opknapt die is ontstaan door omgevingsfactoren.”

Chiropractoren maken gebruik van manipulatie van de wervelkolom om storingen in de zenuwfuncties op te heffen. “Chiropractische zorg blijkt het vermogen van het lichaam om met stress om te gaan te verbeteren” vervolgt Kent. “Verder onderzoek is nodig om meer inzichten te krijgen die uiteindelijk zullen leiden tot verbeterde klinische resultaten”.

Bron:
The study was a collaborative involving Camgen, Inc. Of Victoria, B.C. Canada; Chiropractic Leadership Alliance in Mahwah, NJ; Biomedical Diagnostic research, LLC in Chesterland, Ohio; and Department of Cell an Molecular Biology of Tumor Immunology, University of Lund, Sweden.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen