De effectiviteit van Chiropractie voor senioren.

“(Senior) gebruikers van Chiropractie werden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen, kwamen minder vaak in een verzorgingstehuis, deden vaker fysieke oefeningen en waren vaker actief in de gemeenschap. Daarboven gebruikten zij minder vaak voorgeschreven medicaties.”

Bron:
Topics in Clinical Chiropractic, Coulter et al. (1996).

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen