De effectiviteit van Chiropractie bij revalidatie.

– Descarreaux M, et al. (2004) evalueerden de effectiviteit van chiropractisch lange termijn onderhoud op de vermindering van lage rugpijn en arbeidsongeschiktheid bij patiënten met chronische lage rugpijn (d.w.z. langer dan 6 maanden). De eerste groep patiënten kreeg 12 behandelingen gedurende een periode van 1 maand en de tweede groep patiënten kreeg dezelfde behandeling plus elke drie weken 1 extra behandeling, gedurende de volgende negen maanden. Patiënten in beide groepen voelden belangrijk minder lage rugpijn, maar analyse van de data wees uit dat de groep met het extra onderhoud “opmerkelijk lagere arbeidsongeschiktheidcijfers liet zien na de periode van 10 maanden, dan vóór de behandelingen” – een gemiddelde per patiënt van 16,6 punten lager. In de andere groep, zonder 9 maanden onderhoud, waren de metingen “weer terug op het niveau van voor de behandelingen”.

– Campbell CJ, et al. (2005). Reparatie van het DNA is al langer geaccepteerd als de kern van celbiologie en kankeronderzoek. Wetenschappers zijn er al enige tijd achter gekomen dat de belangrijkste oorzaak van ziektes bij mensen veroorzaakt wordt door zuurstofreacties die oxidatieve schade aan het DNA berokkenen. Interventies om de DNA-schade te beperken en weer te herstellen, verminderen iemands kans om kanker of een chronische ziekte te ontwikkelen. Bloedserum thiols worden effectief gebruikt als surrogaatmiddel om DNA-herstel te bepalen. De auteurs van deze studie onderzochten het effect van korte en lange termijn Chiropractie-behandelingen op deze bloedserum thiols en concludeerden dat “patiënten zonder pijn, die preventief bij een chiropractor onder behandeling waren met (regelmatige, lange termijn-) chiropractische zorg, een hoger serum thiol niveau vertoonden dan patiënten met een klacht of ziekte met alleen korte termijn, symptomatische zorg en lieten waarden zien die hoger waren dan normaal”.

Bron:
Descarreaux M, Blouin JS, Drolet M, et al. Efficacy of preventive spinal manipulation for chronic low-back pain and related disabilities: a preliminary study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. October 2004: 27(8):509-514

Campbell CJ, Kent C, Banne A, Amiri A, Pero RW. “Surrogate indication of DNA repair in serum after long term chiropractic intervention – A retrospective study”. Journal of Vertebral Subluxation Research. 2005 Feb 18: ..pp.1-5

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen