Rugpijn verdwijnt niet uit zichzelf.

Denemarken: het natuurlijk verloop van lage rugpijn.
De laatste jaren zijn er diverse studies gedaan naar de gangbare stelling dat “90% van lage rugpijnpatiënten binnen een maand vanzelf, zonder behandeling, beter worden”. Hestbaek, Leboeuf-Yde, cs. van de Universiteit Zuid Denemarken, bestudeerden verder de mythe over natuurlijk herstel, door enerzijds systematisch literatuuronderzoek en anderzijds analyse van de gegevens van 2.000 lage rugpijnpatiënten, die zij reeds meer dan vijf jaar onderzochten. Hun conclusie was duidelijk: “lage rugpijn verdwijnt niet vanzelf”. Ondersteunende gegevens waren ondermeer:

  • na beoordeling van de beschikbare literatuur, bleek dat 62% van de lage rugpijnpatiënten na 1 jaar nog steeds last hadden van pijn.
  • bij hun laatste onderzoek in Denemarken gaven slechts 10% van de lage rugpijnpatiënten aan, dat zij zowel na 1 als na 5 jaar pijnvrij waren, na de aanvankelijke periode van pijn en daarop volgende behandeling.

Bron:
Hestboek L, Leboeuf-Yde C, Engberg M et al. Abstract, Proceedings of the 6th Biennial Congress, 2001, World Federation of Chiropractic, 247.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen