Een Kirkaldy-Willis en Cassidy onderzoek met betrekking tot lage rugklachten.

Dit onderzoek betreft 283 chronische lage rugpijn patiënten, die gedurende een periode van 8 jaar ten gevolge van constante hevige pijn, niet meer deel konden nemen aan het arbeidsproces en andere activiteiten en waren aangewezen op behandeling in het ziekenhuis op de afdeling orthopedie. Nadat er geen resultaten werden bereikt met andere behandelingsvormen, hebben deze 283 patiënten deelgenomen aan een speciale behandelingsvorm voor disfunctioneren van gewrichten bij een chiropractor. (e.g. lage rugklachten en bekkenklachten). De deelnemers waarbij sprake was van een chiropractische blokkade of gewrichtsdisfunctie, kregen dagelijks een behandeling voor een periode van 2 tot 3 weken, samen met aanmoediging, educatie en adviezen.

  • Van de 171 patiënten die door pijn in hun functioneren verhinderd waren voor een periode van gemiddeld 8 jaar, kon na 2 tot 3 weken van dagelijkse behandelingen 87 % van hen weer ongehinderd functioneren, waarbij het tevens weer mogelijk was deel te nemen aan het arbeidsproces en andere activiteiten. Bij geen van de 171 deelnemers waren de klachten erger geworden. Het succespercentage bij 87% van de patiënten was nog steeds van toepassing bij controle na 12 maanden. Sommigen van hen had tijdens de 12 maanden nog korte periodes van chiropractische behandelingen gehad.
  • Een aparte groep van 11 patiënten met bewezen spinale stenose (vernauwing van de wervelkolom) maar ook met duidelijk disfunctioneren van de gewrichten, gediagnosticeerd door een chiropractor, kon 36 % van hen weer ongehinderd functioneren als gevolg van de 2 tot 3 weken durende chiropractische behandelingen. Dit herstel was nog steeds aanwezig na een controle na 7 maanden. Hierbij kan nog opgemerkt worden dat deze groep ten gevolge van hevige rug- en beenpijnen gemiddeld totaal gehandicapt was geweest voor een periode van 16,9 jaar. Met de Kirkaldy-Willis and Cassidy Studie wordt uitgelegd, dat de pijn en beperkingen werden veroorzaakt door functionele gewrichtproblemen, eerder dan door structurele problemen (centrale stenosis).

Bron:
Kirkaldy-Willis WH and Cassidy JD, Canadian Family Physician, 1985

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen