Chiropractie bij lumbale stenose.

Lumbale stenose geeft vaak klachten die op ischias lijken, maar die chronisch zijn. Chiropractie lijkt hiervoor zinvol te zijn.

Een groep van ongeveer 60 patiënten, die allen last hadden van klachten op basis van een lumbale stenose, werden met Chiropractie behandeld, waarbij de chiropractor de zenuwwortels mobiliseert. Alle patiënten hadden reeds lange tijd last van de klachten. Er werd gemiddeld 13 maal behandeld. De hele groep patiënten had duidelijk baat bij de behandeling en alle eindpunten verbeterden significant en ook klinisch relevant.

De studie had een open karakter, maar het is veelzeggend dat de symptomen zo goed reageerden bij een aandoening die in het algemeen behoorlijk therapie-resistent is.

Bij klachten van een lumbale stenose kunnen dit soort interventies geprobeerd worden, voordat de neurochirurg gaat opereren.

Bron:
– Cox, JM. Low back pain: mechanisms, diagnosis and treatment. 6th. Balitmore Williams and Wilkens; 1999.
– Murphy DR, Hurwitz EL, Gregory AA, Clary R. A non-surgical approach to the management of lumbar spinal stenosis: a prospective observational cohurt study. BMC Musculoskelet Disord. 2006 Feb 23;7:16.
– Flextion distraction.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen