Vergelijking van kosteneffectiviteit van medische en chiropractische zorg bij lage rugpijn.

JMPT heeft een studie gepubliceerd waarin de kosteneffectiviteit van klassieke medische en chiropractische zorg voor patiënten met acute en chronische lage rugpijn wordt vergeleken. Deze studie levert een betere aanwijzing dan enig andere studie op dit gebied. Het is een economische analyse van 2.870 lage rugpijn patiënten door het Western States Chiropractic College en het Department of Family Medicine, Oregon Health and Sciences University in Portland gefinancierd door de federale overheid van de VS.

De bevindingen: lage rugpijn patiënten, vooral die met chronische pijn (hier gedefinieerd door een klachtenperiode van 7 weken of langer), behaalden betere en kosteneffectievere resultaten met chiropractische behandeling vergeleken met de medische aanpak en onderzocht na een periode van 3 en 12 maanden.
Patiënten met Chiropractie scoorden beter in termen als verminderde pijn, verminderde arbeidsongeschiktheid en in het algeheel een hogere patiënttevredenheidscore. Directe kosten (d.w.z. alle behandelkosten) zijn al dermate dat chiropractische zorg kosteneffectiever is, zelfs zonder dat de indirecte kosten (zoals arbeidsongeschiktheid, uitkeringen, productieverlies etc.) meegerekend worden.

Bron:
Haas M, Sharma R, Stano M (2005) Cost-Effectiveness of Medical and Chiropractic Care for Acute and Chronic Low Back Pain, J Manipulative Physiol Ther 28: 555-563.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen