Chiropractie-verslag Mercer en Harvard universiteit.

Een onderzoek van toonaangevende economen op het gebied van de gezondheid in de VS, Mercer Health and Benefits in samenwerking met de universiteit van Harvard, analyseerde Chiropractie-behandelingen van rug- en nekpijn en concludeert in een verslag dat:

  • bijna de helft van de Amerikaanse patiënten met chronische rugpijn een chiropractor bezoekt;
  • lage rug- en nekpijn zeer vaak voorkomende klachten zijn en een groot aandeel van het totaal aan ziektekosten vormen;
  • chiropractie effectiever is dan andere methoden bij behandeling van lage rug- en nekpijn;
  • als effectiviteit en kosten tegelijk worden bekeken, chiropractische behandeling van lage rug- en nekpijn zeer goed scoort in verhouding tot de gangbare medische zorg en de algemeen geaccepteerde drempel voor kosteneffectiviteit.

Bron:
Choudhry N, Milstein A (2009) Do Chiropractic Physician Services for Treatment of Low-Back and Neck Pain Improve the Value of Health Benefit Plans? An Evidence-Based Assessment of Incremental Impact on Population Health and Total health Care Spending. Harvard Medical School, Boston, Mercer Health and Benefits, San Francisco.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen