Vergelijkende analyse van personen met en zonder dekking voor Chiropractie.

Vergelijkende analyse van personen met en zonder dekking voor Chiropractie

Misschien wel het beste vergelijkende bewijs voor medische en chiropractische (volledig behandeltraject) zorgkosten wordt geleverd door twee onderzoeken door Stano en Smith, twee gezondheidseconomen uit de VS. Zij analyseerden dossiers van de Michigan health benefits in samenwerking met MedStat Systems Inc. Dit bedrijf hield toezicht op de zorgkostendekking van 2 miljoen patiënten verdeeld over de gehele VS. Analyse vond plaats gedurende twee jaar in de periode van juli 1988 tot juni 1990.

  1. De studies onderzochten chiropractisch en medisch gebruik en bijbehorende kosten van patiënten die voor diverse aandoeningen waren gediagnosticeerd. Voor deze aandoeningen waren ze vrij te kiezen tussen medische en chiropractische behandeling volgens de bepalingen in hun zorgpolis. De gehele uitkeringsgeschiedenis en alle kosten voor deze patiënten waren bekend.
  2. Om zeker te zijn van gelijkwaardige groepen, werd een studiegroep van 7.077 patiënten samengesteld.
  3. Medische zorgkosten waren beduidend hoger. Bij de rug- en bekkenklachten als tussenwervel-degeneratie en ischias, waren de medische kosten 47% hoger voor niet-gehospitaliseerde patiënten en 61% hoger voor de totale zorg.
  4. In 2004, presenteerden Antonio Legorreta, MD MPH, van de School of Public Health, University of California, Los Angeles en zijn collega’s een data-analyse van 4 jaar ziektekostenuitkeringen van ca. 1,7 miljoen verzekerden bij een grote regionale zorgverzekeraar. Deze studie, die omvangrijker was dan enige studie daarvoor, beantwoordde voor de eerste keer duidelijk de vraag of de verzekerde, chiropractische zorg, zelfs al zou die kosteneffectiever zijn in aanleg, een vervanging zou kunnen zijn voor de klassieke medische zorg voor patiënten die uit beide vormen konden kiezen. Zou er vervanging van zorgaanbod ontstaan of zou de chiropractische zorg uiteindelijk allen maar toegevoegd worden aan het totaalpakket van zorg en zorgkosten?

Dit kon worden vastgesteld omdat alle 1,7 miljoen verzekerden een pakket met gelijkwaardige zorg had, maar waarvan er 700.000 ook voor Chiropractie konden kiezen. Vastgesteld werd dat:

Door de verzekerden die uit beide zorgverstrekkers konden kiezen, werd praktisch alle chiropractische zorg als vervanging voor medische zorg gekozen.

  1. Door de verzekerden die uit beide zorgverstrekkers konden kiezen, werd praktisch alle chiropractische zorg als vervanging voor medische zorg gekozen.
  2. Dit was niet alleen van toepassing voor rugpijn, maar voor alle aandoeningen die een chiropractor kan behandelen.
  3. Een groot aantal, dat zowel medische als chiropractische zorg kon krijgen, koos voor Chiropractie. Van de personen met NMS-klachten (Neuro-Musculaire Symptomen) gebruikte 34,4% chiropractische zorg. Dit is ca. 1 op 3 patiënten. Voor gecompliceerde en ongecompliceerde rugpijn, koos 45,9% ofwel bijna de helft voor Chiropractie.
  4. De 700.000 patiënten met de toegevoegde chiropractische zorg hadden per persoon beduidend lagere vergoedingen nodig dan de overige 1 miljoen, niet alleen voor rug- en NMS-klachten, maar ook voor de totale gezondheidszorgkosten. De meest voorzichtige schatting van de jaarlijkse besparing hierdoor, was $16 miljoen.

Binnen de groep van 700.000 patiënten met keuze voor Chiropractie bedroegen de besparingen bij rugpijn:
28% van de totaalkosten
41% van ziekenhuisopnames
32% van rugoperaties
37% van kosten röntgenopnames en MRI’s e.d.
Deze cijfers zijn eigenlijk te lage inschattingen van de besparingen. De totaalkosten houden geen medicatiekosten in omdat deze gegevens niet waren meegenomen in het onderzoek.

(Chiropractoren en CAM-georiënteerde artsen zijn eerstelijns zorgaanbieders.)

Bronnen: Stano M, Smith M, (1996). Chiropractic and Medical Costs For Low-Back Care 34: 191-2004.
Smith M, Stano M. (1997). Cost and Recurrences of Chiropractic And Medical Episodes Of Low-Back Care, J. Manipulative Physiol Ther, 20:5-12.
Legorreta AP, Metz RD, Nelson CF et al. (2004) Comparative Analysis of Individuals with and Without Chiropractic Coverage, Patient Characteristics, Utilization and Costs, Arch Intern Med 164:1985-1992.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen