Onderzoek over hoofdpijn, gefinancierd door The National Institutes of Health van de VS .

Dit onderzoek heeft laten zien dat intensieve chiropractische behandelingen belangrijke positieve resultaten laten zien bij patiënten met chronische hoofdpijnen.

80 patiënten werden willekeurig verdeeld over 2 groepen.

In één groep ontvingen de patiënten 1 x per week, voor een periode van 8 weken (8 bezoeken) chiropactische manipulaties, in de andere groep ontvingen ze 2 x per week chiropractische manipulaties voor een periode van 8 weken (16 bezoeken).
Beide groepen patiënten ontvingen vóór hun behandeling een lichte massage en een warmtepakking.
Het was primair interessant te meten hoeveel pijnvermindering optrad na ongeveer 12 weken, dus ca. 4 weken nadat de behandelingen waren gestopt.
Na 12 weken was er een “klinisch belangrijke en statistiek duidelijke” pijnvermindering bij de patiënten waar te nemen die chiropractische behandelingen hadden gehad. Daarnaast hadden deze patiënten na 12 weken ook verbeteringen bereikt bij metingen van secundair belang zoals: gereduceerd aantal hoofdpijnaanvallen in de laatste 4 weken; reductie van beperkingen, minder beperkingen tijdens de hoofdpijnaanvallen, en vermindering van pijn en beperkingen die verband houden met nekpijn.

Samengevat, patiënten uit de groep die 8 chiropractische behandelingen ontvingen, hadden een 9.4-punt voordeel van pijnvermindering ten opzichte van de controle groep en de patiënten die 16 behandelingen ontvingen hadden een 17.2-punt voordeel van pijnvermindering.
De patiënten met chronische hoofdpijn afkomstig uit de nek, die 16 behandelingen hadden ontvangen hebben betere resultaten bereikt dan de patiënten die slechts 8 behandelingen hebben ontvangen.

Bron:
Haas M. Peterson et al. (2007) Dose Response of Spinal Manipulation for Cervicogenic Headache: Short-Term Outcomes from a Randomized Trial, Abstract in Proceedings of the WFC’s 9th Biennial Congress, 161-162.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen