Chiropractie 1e lijnsgezondheidszorg in Noorwegen.

Chiropractie 1e lijnsgezondheidszorg in Noorwegen

Het beroep chiropractor is inmiddels goed ingeburgerd en gerespecteerd in de Scandinavische landen – Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden, waar het wordt gezien als een onderdeel van de 1e lijns-gezondheidszorg. Dit is vooral in Noorwegen het geval, waar het op een goede en professionele manier een plek heeft weten te veroveren in de gezondheidszorg en wordt gezien als professionele expertise wat betreft het zenuwstelsel.

Naar aanleiding van een studie, gedaan in 2002-2003, waaruit de kostenbesparende effecten van chiropractische zorg duidelijk werden, krijgt chiropractie in Noorwegen, financiële ondersteuning van de overheid ook voor gebruik van röntgenfoto’s, CT-scans en MRI’s.

Een klein stukje geschiedenis van hoe e.e.a. is verlopen in Noorwegen:
Arthur Lundh, een soldaat, die ondanks verschrikkelijke ervaringen de 1e Wereldoorlog overleefde, ging chiropractie studeren in Davenport Iowa. Hij werd vervolgens de 1e chiropractor in Noorwegen en startte de Norwegian Chiropractors’ Association in 1936. Al snel werd hij voor kwakzalverij voor het gerecht gesleept. Hij vroeg toen 6 van zijn patiënten te getuigen. Afgezien van het feit, dat het hen allen goed ging ten gevolge van de behandelingen, hadden zij nog een ding gemeen, namelijk dat het allemaal medici, doktoren en professoren waren. Alle klachten werden vervolgens ingetrokken en het eerste grote gevecht voor chiropractie in Noorwegen was daarmee gewonnen.

Vandaag gaat het heel anders in Noorwegen:

  • Een chiropractor heeft het recht tot verwijzing voor alle mogelijke diagnoses en onderzoeken, op kosten van de staat.
  • Een chiropractor heeft het recht een patiënt door te verwijzen naar het ziekenhuis, of ander specialisme en naar de fysiotherapeut.
  • Een chiropractor heeft het recht een patiënt ziek te melden.
  • De behandelingen zijn gedeeltelijk, dan wel geheel kosteloos voor de patiënten.
  • Verplicht een jaar stage waarbij een gedeelte van de training op kosten van, en onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit van Oslo.
  • De overheid betaalt voor de opleiding en ontwikkeling van de chiropractie.

* Chiropractic Report, May 2007. Vol. 21, No.3 and Backspace, February 2008.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen