De kennis van artsen van het spier- en skeletstelsel.

Een beoordeling van de kennis van de medicijnstudenten van de Harvard Medical School, werd gepubliceerd in het mei 2007 exemplaar van Academic Medicine.
Aan de medicijnstudenten van Harvard werd een basisvaardigheidsexamen gegeven over kennis van spier- en skeletstelsel, eerder gegeven aan medicijnstudenten van de universiteit van Pennsylvania in 2003 en later ook nog aan medicijnstudenten in o.a. Australië.
Net zoals de resultaten van eerdere examens bij andere universiteiten, hebben de Harvard medicijnstudenten de test niet gehaald.

Het onderzoek en examen zijn afgenomen aan 608 studenten tijdens het academische schooljaar
2005 – 2006. 74% heeft deelgenomen (449 van de 608 studenten).
De studenten zagen het spier- en skeletstelsel in hun opleiding als een van de belangrijkste vakken maar spenderen door het curriculum in verhouding weinig tijd hieraan.
Examenresultaten hebben uitgewezen dat studenten uit geen enkel schooljaar in staat waren het minimale slagingspercentage van 70% te behalen, met uitzondering van 4e jaarstudenten met een keuzevak gerelateerd aan het spier- en skeletstelsel, maar zelfs zij hebben nog maar net het benodigde percentage bereikt. De individuele slagingspercentages voor het betreffende examen waren als volgt: 2% van de tweedejaars studenten (2/98), 7% van de derdejaars studenten (9/129) en 26% van de vierdejaars studenten (22/84).

Uit deze studie is gebleken, dat medisch studenten in geheel Noord-Amerika onvoldoende voorbereid worden op kennis over spier- en skeletgerelateerde problemen die binnen het werkterrein van de chiropractische praktijk vallen. De onderzoekers hebben dit als internationaal probleem erkend.

Bron:
Day CS, Yeh AC et al. (2007) Musculoskeletal Medicine

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen