Bedrijfschiropractie op locatie onderzocht .

Cooper en Pfefer hebben verslag gedaan van de invoering van een intern chiropractie programma in een groot vleesverwerkend bedrijf (slachterij en inpakken van rauw vlees), in Manitoba, Canada, waar deze tak van industrie een van de hoogste percentages heeft van spier- en skeletproblemen – hoofdzakelijk klachten veroorzaakt door veelvuldig herhalende bewegingen en rugklachten. In een reactie op zorgen, geuit door het management en veroorzaakt door de enorme hoge kosten voor ziekteverzuim ten gevolge van deze letsels, werd dr. Cooper uitgenodigd om binnen het bedrijf een chiropractische service op te zetten die 2 x per week werd bezet, het voorkomen en vroeg opsporen van letsels, behandelingen, en het opzetten van een preventief zorgsysteem.

Resultaten:

  • Het aantal verloren werkdagen nam enorm af.
  • In de periode van april 2003 tot maart 2005 was er nog sprake van 235,6 verloren werkdagen per maand, terwijl na de invoering van het chiropractie programma binnen het bedrijf het aantal verloren werkdagen in de periode van april 2005 tot december 2006 afnam tot 134,6 dagen per maand.
  • Bovendien was er sprake van een zeer hoge tevredenheid bij de patiënten over de gang van zaken.

Op het moment dat dr. Cooper zijn resultaten presenteerde op een congres, maakte hij tevens melding van een belangrijke vermindering van het aantal chirurgische ingrepen, sinds de invoering van het chiropractische programma. Daarnaast heeft de invoering van chiropractie voor het vleesverwerkende bedrijf een besparing van $900.000 opgeleverd in de eerste 21 maanden dat er van de chiropractie service gebruik werd gemaakt.

Bron:
Cooper SR Pfefer MT (2007), EFC 9th Biennial Congress, 202 – 204.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen