Een enquete onder 315 chiropractie-patiënten in Heerlen.

Heerlen – Een enquête onder 315 chiropractie-patiënten in deze praktijk, heeft geleerd dat chiropractie als een positieve behandelmethode wordt ervaren. Maar liefst 70% van de patiënten gaf aan door chiropractie voor 75% of meer te verbeteren. Voor patiënten met een korte klachtenduur loopt dit percentage zelfs op tot tegen de 90%. J. Daams, een van de artsen die de enquête namens de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek uitvoerde, meent dat een dergelijk onderzoeksresultaat de reguliere gezondheidszorg tot nadenken zou moeten stemmen.

In landen als de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zwitserland wordt chiropractie dan ook al sinds jaar en dag officieel erkend. Ofschoon al in 1983 een ’kamerbrede’ motie in de Tweede Kamer werd aangenomen om tot erkenning van deze geneeswijze over te gaan, betoont Nederland zich schoorvoetend en laat een registratie in het kader van de BIG-wet vooralsnog op zich wachten.

“Voor mijn gevoel hoort chiropractie in de eerstelijns gezondheidszorg thuis, mede ook gezien de spectaculaire resultaten van deze geneeswijze in Amerika. Als gezondheidswerker moet je jezelf altijd vier vragen stellen. Zijn de resultaten van de bewuste behandelmethode goed, heeft de patiënt er objectief baat bij, worden er fouten gemaakt en ten slotte, bovenal: is de patiënt tevreden?
Chiropractoren scoren wat dat betreft volgens mij minstens net zo goed als reguliere genezers”. ( Dr. Daams)
Ofschoon Daams een lans breekt voor Chiropractie, gaat het A.Z.M. nog niet over tot vergoeding van de kosten van chiropractische behandeling. De reden desgevraagd: “Het is in Nederland wettelijk onmogelijk chiropractie uit de hoofdverzekering te betalen. Eventuele vergoedingen kunnen dus alleen maar uit de aanvullende verzekering komen en dan zouden wij chiropractie ongewild in de alternatieve hoek stoppen. Voorlopig is het daarom beter om onderzoek op te starten. Zodoende kan de scepsis die in de gezondheidszorg bestaat ten aanzien van chiropractie uiteindelijk weggenomen worden. Overigens houd ik het voor mogelijk dat chiropractoren binnen een aantal jaren de plaats krijgen die ze toebehoort, in de eerste lijn namelijk”.

Zo bereikten ook de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor de Mijnstreek (A.Z.M.) vragen van vele patiënten om de kosten van chiropractische behandeling te vergoeden. Om niet over een nacht ijs te gaan, werd besloten een enquête te houden onder 500 chiropractie- patiënten in de regio Heerlen. De resultaten, hoewel “verre van hoogwetenschappelijk”, zijn verrassend.
Alle van de 315 patiënten (190 vrouwen, 125 mannen) die een bruikbaar enquête-formulier instuurden, bleken chiropractie als een positieve behandelmethode te ervaren. Ruim 70% gaf aan dat de klachten als gevolg van chiropractie verminderden of verdwenen. Bij patiënten met een korte klachtenduur loopt dit percentage zelfs op tot tegen de 90%. Reden genoeg al met al voor J. Daams, als adviserend geneesheer werkzaam bij het A.Z.M., om te stellen dat “het aandacht verdient chiropractoren op hun waarde te schatten. Chiropractie blijkt voor patiënten met jarenlange rugklachten eindelijk soelaas te bieden”. Daams signaleert dat hulpverleners, huisartsen, specialisten en paramedici nogal eens “met de rug tegen de muur staan” als het om rugpatiënten gaat. Probate oplossingen kunnen vaak niet geboden worden. Patiënten met in principe hetzelfde klachtenpatroon blijken op verschillende manieren doorverwezen en behandeld te worden. Het gevolg is dat de patiënten proberen zelf hun weg te vinden in het gezondheidscircuit, met alle gevolgen voor hun verdere gezondheid en leefomstandigheden vandien. Vandaar Daams’ “hartenkreet” om tot een zogenaamd rugprotocol te komen. “Het geeft geen pas mensen jarenlang met rugpijn te laten sukkelen. Vergeet niet dat er in Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen zijn die als gevolg van rugklachten gemiddeld veertien dagen lang hun werk en hobby niet kunnen uitoefenen!”.
Chiropractoren verdienen volgens Daams hun plaats in dat rugprotocol.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen