Kan iemand die aan zijn rug geopereerd is, een chiropractor consulteren?.

Ja zeker. Veel mensen die rugoperaties hebben ondergaan, ontdekken vaak maanden of jaren later een terugkeer van dezelfde rugproblemen. Er zijn zoveel van deze gevallen bekend dat de aandoening zelfs een speciale naam heeft gekregen: ‘Failed Back Surgery Syndrome’ (Mislukte-rugoperatie-syndroom).
U kunt gewoonlijk, zonder zich zorgen te maken, chiropractische behandeling ondergaan. Vaak bespaart chiropractische behandeling toekomstige operaties.

U kunt ons het beste rechtstreeks raadplegen omtrent uw specifieke probleem.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen