Quotes uit de medische wereld (over Chiropractie).

“Medicijnen zijn van ondergeschikt belang vanwege hun wezenlijke functie, ze kunnen enkel symptomen bestrijden”. Hans Kusche, huisarts.

“Mensen die medicijnen slikken moeten twee keer herstellen, een keer van de ziekte en een keer van de medicijnen”. William Osler, huisarts.

“Als alle medicijnen uit de hele wereld in de zee zouden worden gegooid, zou dat slecht zijn voor de vissen en goed voor de mensheid”. W. Holmes, dokter en professor aan de Harvard medische Universiteit, USA.

“Ieder medicijn verergert en compliceert de toestand van de patiënt”. Robert Henderson, huisarts.

“Het grootste deel van alle chronische ziektes is veroorzaakt door onderdrukking van de acute klachten door medicijnen”. Henry Lindlahr, huisarts.

“Iedere opgeleide arts weet dat de meeste ziektes niet merkbaar kunnen worden verholpen met medicijnen”. Richard C. Cabot, huisarts.

“Medicijnen werken enkel onderdrukkend. Achter iedere ziekte ligt de oorzaak en die oorzaak kan niet door medicijnen bereikt worden”. Wier Mitchel, huisarts.

“Cijfers geven aan dat jaarlijks ongeveer een half miljoen mensen wordt opgenomen in een ziekenhuis ten gevolge van negatieve reacties op medicijnen. Ook heeft de gemiddelde ziekenhuispatiënt 30% kans, afhankelijk van de opnameduur, dat tengevolge van de medicijnen zijn verblijf in het ziekenhuis wordt verdubbeld”. Milton Silverman, dokter en professor Farmacologie aan de Universiteit van California.

“Waarom zou een patiënt gif innemen omdat hij ziek is, of waarom zou iemand iets innemen, dat zelfs een gezond mens ziek zal maken”. L.F. Kebler, huisarts.

“Medicijnen genezen de ziekte nooit. Medicijnen leggen enkel het zwijgen op aan een natuurlijke reactie van het lichaam omdat er iets mis is en verstommen de signalen. Misschien dat de pijn verdwijnt, maar de toestand van de zieke verergert, terwijl deze zich hier niet van bewust is”. Daniel H. Kress, huisarts.

“De noodzaak om de mensheid te leren geen medicijnen te slikken, is voor eenieder die kennis heeft van de gevaarlijke gevolgen een plicht. We zijn niet meer ver weg van het moment waarop het stelsel van medicijngebruik verbannen zal worden”. Charles Armbruster, huisarts.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen