GEEN EIGEN RISICO m.b.t. vergoedingen chiropractie.

Wij kunnen u hierover meedelen dat het Eigen Risico niet van toepassing is op de nota’s van de Chiropractie.

Voor de kosten die onder de dekking van een aanvullende verzekering (waaronder ook Chiropractie valt) worden afgewikkeld, geldt GEEN Eigen Risico.

Team Chiropractie Rugkliniek Heerlen

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen