Amerikaanse tieners aan de antipsychotica.

De tieners van Amerika dreigen een verloren generatie te worden, nu zij beheerst worden door krachtige antipsychotica die psychiaters illegaal voorschrijven. Het aantal recepten voor antipsychotica voor kinderen en tieners is de afgelopen tien jaar met 600% toegenomen, terwijl deze middelen geen van alle zijn toegestaan voor gebruik beneden achttien jaar.
Psychiaters schrijven voor milde gevallen van ‘tienergedrag’ al regelmatig krachtige geneesmiddelen voor, zoals Risperdal (risperidon), dat voor de behandeling van schizofrenie is bedoeld, of Zyprexa (olanzapine), dat bedoeld is voor gevallen van een acute bipolaire stoornis.
Tieners die ‘storend gedrag’ vertonen of die last hebben van ‘stemmingsstoornissen’, hebben de meeste kans een antipsychoticum te krijgen, zo hebben onderzoekers ontdekt. Er zijn zelfs kinderen die deze drugs kregen voorgeschreven omdat ze een zenuwtic vertoonden.
Vrijwel elk kind en iedere tiener die naar het spreekuur van een psychiater gaat, krijgt als diagnose een of andere ‘psychische stoornis’ en krijgt daarvoor een antipsychoticum voorgeschreven, zo vonden de onderzoekers.
Deze alarmerende toename, die voor de periode 1993-2003 in kaart is gebracht, is te wijten aan het feit dat er een nieuwe generatie antipsychotica beschikbaar is gekomen. Men gaat ervan uit dat deze op de korte termijn minder nadelige effecten hebben, zo stellen onderzoekers.
Toch heeft de Food and Drugs Administration (FDA), de Amerikaanse instantie die de geneesmiddelen reguleert, nog geen van deze geneesmiddelen goedgekeurd voor kinderen en adolescenten en dus weet niemand hoe veilig het is om ze bij jonge mensen te gebruiken. De psychiaters overtreden in elk geval ook hun ethische gedragscode door deze middelen voor te schrijven.
Helaas heeft geen van deze kinderen psychotherapie aangeboden gekregen als alternatief voor deze middelen4.

Gepubliceerd in: Wat artsen je niet vertellen MD, jaargang 8, nr 9 2006

(4) Archives of General Psychiatry 2006, 63, 679-685 National Trends in the Outpatient treatment of Chlidren an adolescents with Antipsychotic Drugs

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen