Brits Gevangenisonderzoek.

In 2002 haalde de Britse onderzoeker Bernard Gesch, directeur van Natural Justice en Senior Research Scientist de Britse voorpagina’s met het opmerkelijke experiment in jeugdgevangenis Aylesbury in Buckinghamshire. Aan het onderzoek namen destijds ruim tweehonderd jonge gedetineerden deel.
Het grootste deel van hen slikte dagelijks multivitamine met mineralen en vier capsules met vetzuren. De overige gevangenen kregen een placebo.
In de eerste groep nam het gewelddadig gedrag sterk af. Vooral het aantal ernstige overtredingen daalde spectaculair, inclusief de geweldsdelicten. Deze afname bedroeg bijna 40%.
Inmiddels zijn vergelijkbare bevindingen gedaan in jeugdgevangenissen in de VS en Nederland.

* Ortho nr. 5, 2002, Ortho nr. 6, 2002, Congres Narural Justice London, 2002.

terug Back

Onze patiënten vertellen...

Our patients tell

© Copyright 2013-2024 Rugkliniek Heerlen